Poprawna pisownia

krótsze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo krótsze jest jedynym poprawnym zapisem tego przymiotnika w stopniu wyższym. Pochodzi on od wyrazu krótkie i jego pisownia przez sz jest zgodna z zasadami tworzenia przymiotników w stopniu wyższym, które zawsze mają końcówkę -szy lub sza. Taka pisownia jest też zgodna z fonetyką tego słowa.
Krótszy to mający mniejszą długość od czegoś, co opisujemy jako krótkie. Jest to coś małego lub bardzo niedługo odcinek czasu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdecydował się na krótsze wakacje w tym roku, ponieważ pogoda zupełnie mu nie odpowiadała.
Wiedział, że następne dwa odcinki jego ulubionego serialu będą krótsze i czuł się zawiedziony.
Gdyby przystał na krótsze dni pracy, musiałby w zamian pracować w niektóre soboty lub niedziele.


Niepoprawna pisownia

krótrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutrze

Niepoprawna pisownia