Niepoprawna pisownia

invitro

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

in vitro

Poprawna pisownia, znaczenie: in vitro oznacza w szkle, w warunkach laboratoryjnych, a nie wewnątrz organizmów żywych. Może odnosić się do procesów biologicznych i biochemicznych. Powszechnie nazywa się tak również jedną z metod leczenia niepłodności.
Termin in vitro zawsze należy zapisywać oddzielnie. Został on zaczerpnięty bez żadnych zmian z łaciny. W polszczyźnie obowiązuje zasada, że zapożyczenia mają być pisane jak najbardziej podobnie do oryginału, co w tym przypadku oznacza zapis rozdzielny.

Przykłady poprawnej pisowni

W moim laboratorium często wykorzystujemy metodę in vitro, aby uzyskać wyniki bez narażania ludzi.
In vitro to powszechnie znana metoda leczenia niepłodności, która niestety nie jest u nas refundowana.
Wykorzystanie metody in vitro często obniża koszty pierwszych eksperymentów medycznych.


Niepoprawna pisownia

inwitro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in witro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in-witro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in-vitro

Niepoprawna pisownia