Poprawna pisownia

Korei

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyny prawidłowy zapis tego słowa to Korei. Wynika to z zasady, że w języku polskim rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone na -ea (jak Korea), odmieniają się z wykorzystaniem końcówki -i w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej.
Korei pochodzi od nazwy kraju: Korea. Jest to państwo leżące w Azji, przy czym możemy wyróżnić Koreę Południową i Koreę północną. Jednocześnie jest to kraina historyczna położona na Półwyspie Koreańskim w Azji i zamieszkana przez jednolitą etnicznie grupę ludności, jaką są Koreańczycy.

Przykłady poprawnej pisowni

W Korei Północnej obowiązuje komunistyczna ideologia polityczna, a kraj uzależniony jest od Chin.
Mój kolega ze studiów pochodzi z Korei Południowej i bez przerwy opowiada mi o swoim kraju.
W najbliższe wakacje zamierzamy z moim narzeczonym polecieć do Korei Południowej na dwa tygodnie.


Niepoprawna pisownia

Koreii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Koreji

Niepoprawna pisownia