Powyższe zwroty są w języku polskim bardzo często stosowane zamiennie, co jest błędem gramatycznym. O ile oba oczywiście funkcjonują we współczesnej polszczyźnie, to należy przyswoić sobie ich znaczenia oraz sytuacje, w których powinniśmy ich używać. Są to bowiem wyrazy o zupełnie różnym znaczeniu, dlatego ich wymienne stosowanie to błąd językowy. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, aby zrozumieć znaczenie każdego z tych wyrazów, a w przypadku wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

przynajmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: przynajmniej to partykuła, która w zdaniu wyznacza minimalny akceptowalny przez osobę mówiącą poziom czegoś. Znaczenie przynajmniej to: nie mniej niż, co najmniej, a także: chociaż, bodaj, choć.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten przedmiot waży przynajmniej dwa kilogramy.
Muszę dziś przerobić przynajmniej połowę zadanego materiału.
Pozwól mi się wyspać przynajmniej w weekend.


Poprawna pisownia

bynajmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: partykuła bynajmniej z kolei wzmacnia w wypowiedziach przeczenia, jej synonimy to: wcale, w żadnym razie, zupełnie, ani trochę oraz w najmniejszym wypadku. Niekiedy spełnia ona również funkcję wykrzyknika, będącego przeczącą odpowiedzią na zadane przez kogoś pytanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważasz, że rzucił palenie? Bynajmniej, pali więcej niż przed kilkoma miesiącami.
Choć siedzieli już u nas trzecią godzinę, bynajmniej nie planowali się zbierać.
Nie jest to problem bynajmniej prosty.