Niepoprawna pisownia

uwczesny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ówczesny

Poprawna pisownia, znaczenie: ówczesny to taki, który istniał w czasie, o którym mowa w wypowiedzi. Może odnosić się to do miejsc, osób lub wydarzeń, które miały w tamtym momencie miejsce.
Określenie to wywodzi się właśnie od wyrażenia w owym czasie lub ów czas, które odnoszą się do tamtego momentu, opisanego szerzej w całej wypowiedzi.
Wiedząc, że ówczesny powstało od powyżej zaprezentowanych wyrażeń, łatwo jest uzasadnić jego pisownię rozwojem języka polskiego. Połączone ów czas w jedno słowo i zmienione na przymiotnik weszło na stałe do języka polskiego w swoim oryginalnym zapisie, przez ó, dlatego jedyna prawidłowa wersja to ówczesny.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasz ówczesny sąsiad był bardzo uciążliwy, gdyż niemal każdego wieczoru zapraszał licznych gości.
Gdyby ówczesny rząd był bardziej skory do negocjacji, być może wojna domowa nie zostałaby rozpoczęta.
Ówczesny marsz ku czci poległych odbył się w zupełnej ciszy i w czarnych strojach


Niepoprawna pisownia

ufczesny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ófczesny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ów czesny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ówczezny

Niepoprawna pisownia