Poprawna pisownia

wariat

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wariat należy pisać przez i. Wyraz ten pochodzi od łacińskiego variatus, które sprawiło, że należy zapisywać go właśnie w taki sposób: podobnie do oryginału.
Wariat to inaczej szaleniec, osoba chora psychicznie, czasem opóźniona w rozwoju umysłowym. W przenośni może oznaczać też osobę niepoważną, nieuporządkowaną, mało odpowiedzialną, porywczą w swoich działaniach.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek to prawdziwy wariat, zawsze go wszędzie pełno i nie ma nawet jednego dnia, by nie miał nowego pomysłu.
On zachowuje się jak wariat, kiedy tylko ma okazję wypróbować nową grę komputerową.
Żaden wariat nie powinien być wypuszczany na wolność z zakładu opiekuńczego.


Niepoprawna pisownia

warjat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wariad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

waryjat

Niepoprawna pisownia