We współczesnej polszczyźnie funkcjonuje zarówno termin kolektura, jak i nieco mniej znany wyraz korektura. Oba wyrażenia są rzeczownikami, jednak pomimo podobnego brzmienia nic ich ze sobą nie łączy, gdyż znaczeniami różnią się diametralnie. Aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu prawidłowego, lecz niepasującego do kontekstu słowa konieczna jest znajomość obu wyrazów. W ich poznaniu pomocne będą nasze definicje i dołączone do nich przykłady, a także możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego.

Poprawna pisownia

korektura

Poprawna pisownia, znaczenie: korektura to inaczej usuwanie błędów oraz nieprawidłowości. Zwrotu tego używamy najczęściej w kontekście ustawy lub kodeksu.

Przykłady poprawnej pisowni

Już ja ich znam. Na pewno będą starać się, by korektura tej ustawy trwała jak najdłużej.
Korektura nowego kodeksu przebiegła zaskakująco sprawnie.
Jeszcze tylko ostatnie poprawki i korektura tego dokumentu będzie zakończona.


Poprawna pisownia

kolektura

Poprawna pisownia, znaczenie: kolekturą natomiast nazywamy punkt sprzedaży kuponów gier liczbowych oraz losów loteryjnych. Wyraz ten wywodzi się od niemieckiego określenia Kollektur.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz, to kolektura, w której padła ostatnio wielomilionowa wygrana.
Malutka kolektura była miejscem osiedlowych spotkań starszych osób.
Ta kolektura to dla mnie doskonałe miejsce prawy – ciche, spokojne, z niezłą płacą.