Choć obie konstrukcje funkcjonują na co dzień w języku polskim, nie należy ich ze sobą mylić, ponieważ wraz z różniącym je zapisem, mają także odmienne znaczenia. Aby nie popełnić błędu konieczne jest więc poznanie obu wariantów, a także okoliczności, w jakich je stosujemy, w czym pomocne będą poniższe przykłady i definicje. Jeśli po ich lekturze nadal masz pytania lub wątpliwości po prostu napisz komentarz w sekcji pod artykułem, a nasza redakcja udzieli Ci odpowiedzi.

Poprawna pisownia

dlatego

Poprawna pisownia, znaczenie: dlatego z kolei to spójnik, którego używamy w budowie zdania współrzędnego wynikowego oraz podrzędnego przyczynowego. Należy zawsze zapisywać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wzięłam ze sobą parasola i dlatego przemokłam do suchej nitki.
Niestety nie mogę Cię jutro odwiedzić, dlatego że przyjeżdżają do mnie rodzice.
Podniosłam głos tylko dlatego, że wyprowadził mnie z równowagi.


Poprawna pisownia

dla tego

Poprawna pisownia, znaczenie: dla tego to konstrukcja złożona z przyimka dla oraz zaimka wskazującego tego, będącego odmienioną w dopełniaczu i bierniku postacią wyrazu ten. Konstrukcja ta wskazuje na konkretną rzecz, osobę lub zjawisko i należy zawsze zapisywać ją rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pieniądze zebrane dla tego chłopca pomogły mu wrócić do normalnego życia.
Polityk wykazał jawną dezaprobatę dla tego, co dzieje się obecnie w naszej ochronie zdrowia.
Rozwód okazał się być najlogiczniejszym rozwiązaniem dla tego mężczyzny.