Niepoprawna pisownia

po wierzyli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powierzyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powieżyli

Niepoprawna pisownia