Judaszowe srebrniki są symbolem zapłaty za zdradę. Sformułowanie to wywodzi się z Biblii – Judasz, jeden z apostołów Jezusa, otrzymał zapłatę w wysokości trzydziestu srebrników (wówczas była to równowartość trzech miesięcznych wypłat robotnika) w zamian za wskazanie miejsca pobytu Jezusa. Współcześnie określa się tak również pieniądze, które nam ciążą i od których nie możemy się uwolnić.

Poprawna pisownia

judaszowe srebrniki

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Od kiedy zwolniono go, a ja zająłem jego miejsce, każdą wypłatę traktuję jak judaszowe srebrniki.
Zapłatę za sprzedaż ukochanego psa przyjął niczym judaszowe srebrniki.
Nie chcę Twoich pieniędzy! To byłyby judaszowe srebrniki!


Niepoprawna pisownia

jódaszowe srebrniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

judarzowe srebrniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

judażowe srebrniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

judaszowe srebniki

Niepoprawna pisownia