Zarówno wyrażenie dla tego, jak i dlatego występuje w języku polskim. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że konstrukcje te są różnymi częściami mowy oraz pełnią w zdaniach inne funkcje, w związku z czym nie należy stosować ich zamiennie. Przeczytaj nasze definicje i przykłady zdań z oboma wariantami, aby zrozumieć kiedy stosuje się pisownię rozdzielną, a kiedy łączną. Przypominamy, że jeśli masz pytanie językowe wystarczy, że napiszesz komentarz pod artykułem, a nasza redakcja udzieli Ci odpowiedzi.

Poprawna pisownia

dla tego

Poprawna pisownia, znaczenie: dla tego to konstrukcja złożona z dwóch osobnych wyrazów – przyimka dla oraz zaimka wskazującego tego, który jest odmienioną w dopełniaczu i bierniku postacią słowa ten. Zadaniem tego wyrażenia jest wskazanie na konkretną osobę, rzeczy lub zjawisko. Zapisujemy je osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Prezydent miasta zwrócił uwagę na problemy dotyczące ekologii, szczególnie ważne dla tego regionu.
Jest zakochana po uszy. Dla tego mężczyzny zrobiłaby wszystko.
W tak małym mieście dla tego przedsiębiorcy pracują niemal wszyscy mężczyźni.


Poprawna pisownia

dlatego

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz dlatego to z kolei spójnik, którego we współczesnej polszczyźnie używa się w zdaniach współrzędnych wynikowych oraz podrzędnych przyczynowych. Należy każdorazowo pisać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiepsko się czuję, dlatego po pracy położę się od razu do łóżka.
Pogoda się pogorszyła, dlatego pora wyciągnąć z szafy ciepłe szaliki i jesienne płaszcze.
Przyjechałam tu, dlatego że słyszałam dużo dobrego o tym mieście.