Poprawna pisownia

zaczęły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaczeły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za częły

Niepoprawna pisownia