Niepoprawna pisownia

bronirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bronisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

broniż

Niepoprawna pisownia