Oba poniższe wyrazy znajdują się w słowniku języka polskiego, jednak pomimo podobieństwa w wymowie ich znaczenie jest zupełnie inne. Dlatego też zachęcamy do lektury definicji i przykładów użycia w zdaniu, dzięki czemu unikniesz pomyłki polegającej na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zdania. Jeśli mimo lektury tej strony coś jest niezrozumiałe nie zapomnij pozostawić swojego pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

odwieźć

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik odwieźć oznacza: wioząc, odprowadzić kogoś dokądś lub odstawić coś w jakieś miejsce, a także: wioząc, zwrócić coś lub przywieźć kogoś z powrotem.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś po zajęciach odwieźć mnie do domu? Nie zdążę na ostatni autobus.
Z chęcią zgodziłam się odwieźć ją do domu, bo w towarzystwie podróż mija znacznie szybciej.
Pora chyba odwieźć ją do domu. Ewidentnie nie czuje się dobrze.


Poprawna pisownia

odwieść

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie odwieść oznacza: odsunąć kończynę od ciała, prowadząc, oddalić kogoś lub coś od kogoś czy czegoś, odciągnąć ruchomą część zamka broni palnej i dodatkowo: prowadząc, oddalić kogoś czy coś od kogoś lub czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Ze wszystkich sił starałam się odwieść go od pomysłu wyjazdu na weekend.
Możemy urządzić jej przyjęcie – niespodziankę! Trzeba tylko odwieść ją od pomysłu spędzenia wieczoru poza domem.
Studenci usilnie próbowali odwieść prowadzącego od pomysłu zrobienia kolokwium w przyszłym tygodniu.