Niepoprawna pisownia

nie zadowolenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadowolenie

Poprawna pisownia