Poprawna pisownia

również

Poprawna pisownia, znaczenie: również jest nieodmienną partykułą, którą zaliczamy do grupy partykuł z ż (grupa ta zawiera między innymi: również, jakże, gdyż, czyż, jakiż i inne). Pewnym ułatwieniem w zapamiętaniu poprawnej pisowni może być informacja, że niektóre z tych partykuł przyjmują końcówki: -aż, -eż, -iż, które to zawsze bez wyjątku zapisujemy z użyciem ż. Funkcja partykuły również polega na łączeniu podobnych do siebie elementów wypowiedzi. Dzięki zastosowaniu również zaznaczamy, iż orzeczenie nie dotyczy tylko jednego elementu zdania, ale także innych. Dzieje się tak poprzez włączenie wyróżnionych przez nią elementów do większego zbioru i jednoczesne zakomunikowanie, że można o nich powiedzieć to samo co o pozostałych elementach tego zbioru. Co istotne, wyraz ten zapisujemy zawsze przez ż i ó, inne warianty pisowni to błąd ortograficzny. Znaczenie słowa również można też łatwo zrozumieć poprzez analizę jego synonimów, a są to między innymi: i, oraz, też, także.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie tylko nauczyciele zaczęli protestować – dołączyli do nich również taksówkarze.
Pamiętaj, że białko to nie wszystko, zbilansowana dieta powinna zawierać również tłuszcze i węglowodany.
Przyniosłem z poczty listy, przy okazji odebrałem również jeden do Ciebie.


Niepoprawna pisownia

równierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwnież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwnierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwniesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

równiesz

Niepoprawna pisownia