Niepoprawna pisownia

nie fajnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niefajnie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niefajnie dotyczy sytuacji, które odbierane są jako nieprzyjemne i niemiłe, na przykład poprzez budzenie negatywnych emocji i wspomnień. Dotyczy również samopoczucia, które ogarnia człowieka i jest negatywnie odbierane.
Niefajnie to połączenie przysłówka w stopniu równym fajnie z partykułą przeczącą nie. Zgodnie z zasadami polskiej polszczyzny, tego typu połączenia należy zapisywać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachował się niefajnie, mówiąc jej, że odda pieniądze w najbliższą środę i nie dotrzymując słowa.
Agnieszka poczuła się niefajnie, kiedy usłyszała, że jej brat będzie musiał wyjechać do Anglii na stałe.
W szkole było dziś niefajnie, bo pani od polskiego bardzo się na nas rozzłościła za ściąganie na klasówce.