Poprawna pisownia

wstążka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wstąszka

Niepoprawna pisownia