Poprawna pisownia

dalibyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dali byśmy

Niepoprawna pisownia