Oba wyrażenia mogą być poprawne, jednak powinny być zastosowane w zależności od kontekstu całej wypowiedzi. Niecały to przymiotnik, opisujący stan danej rzeczy, przeciwieństwo słowa cały. W języku polskim obowiązuje zasada, że partykułę nie z przymiotnikami zawsze zapisujemy łącznie.
W tym przypadku dopuszcza się jednak wyjątek w postaci zapisu nie cały, jeśli ma on służyć do opisu podziału danej rzeczy na części składowe. Wówczas nie, jako zaprzeczenie, powinno znaleźć się oddzielnie od słowa cały.
Niecały oraz nie cały mają podobne znaczenie, jednak nie należy ich używać zamiennie.

Poprawna pisownia

niecały

Poprawna pisownia, znaczenie: niecały to przymiotnik, który opisuje, że jakiś przedmiot rodzaju męskiego jest niekompletny, nie znalazł się w danym miejscu w całości lub nie został dokończony czy dopracowany. Przymiotnik ten nie wymaga sprecyzowania, ile zabrakło do wykonania całości.

Przykłady poprawnej pisowni

Niecały tydzień temu kupiłem nowe buty, ale wystarczyło, źe przespacerowałem się w nich trzy razy, a już się rozklejają.
Wystarczył mi jeden, niecały dzień, aby naprawić ten bojler, z którym ty nie poradziłeś sobie przez miesiąc.
Twoja wycieczka do Włoch będzie nas kosztować niecały tysiąc złotych, gdyż trafiła nam się świetna promocja.


Poprawna pisownia

nie cały

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei nie cały oznacza, że coś zostało podzielone na części i wymaga doprecyzowania, o ile tych częściach mówimy.

Przykłady poprawnej pisowni

Obejrzałem nie cały film, a jedynie jego pierwsze dwadzieścia minut, ponieważ przerwało mi nagle przyjście gości.
Tomek wykorzystał nie cały limit na karcie, a zaledwie trzysta złotych, więc nie musisz się tak bardzo przejmować.
Przyniosłem ci nie cały zestaw narzędzi, tylko te, które będą ci naprawdę niezbędne podczas naprawy.