Niepoprawna pisownia

wmiare

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w miarę

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie w miarę odnosi się do sytuacji, które rozgrywają się w przybliżeniu w taki sposób, w jaki zakładaliśmy lub chcieliśmy. Może być synonimem dla takich słów jak całkiem, prawie, dość, umiarkowanie. Odnosi się również do wydarzeń, które są czymś uwarunkowane i pozwala pozwala przedstawić to uwarunkowanie. Jest wówczas synonimem dla w zależności od.
Wyrażenie przyimkowe w miarę należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to związane z faktem, że w języku polskim wszystkie wyrażenia przyimkowe pisane są bez połączenia między przyimkiem (w tym przypadku w) a rzeczownikiem.

Przykłady poprawnej pisowni

W miarę zbliżania się do źródła tajemniczego dźwięku, czuł się coraz bardziej zdenerwowany i wystraszony.
Wiedziała, że zrobiła wszystkie zadania w miarę dobrze, ale nie liczyła na piątkę ze sprawdzianu.
Ten samochód jest w miarę nowy, ale i tak wolałbym go niedługo zmienić na coś szybszego.


Niepoprawna pisownia

wmiarę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w miare

Niepoprawna pisownia

link