W zależności od kontekstu każde z tych określeń może być poprawnie zapisane.

Poprawna pisownia

niedrogi

Poprawna pisownia, znaczenie: popularniejszy kontekst to wykorzystanie określenia niedrogi do opisu niewysokiej ceny danego przedmiotu. W tym przypadku jest to przymiotnik, który – zgodnie z zasadami języka polskiego – musi być zapisane łącznie z zaprzeczającą partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

To wprawdzie był niedrogi samochód, ale i tak bardzo żałuję, że straciłem go w czasie stłuczki.
Kup dla mnie szybko jakiś niedrogi i bezalkoholowy napój, ponieważ zaraz muszę jechać do domu.
Kasiu, ten domek jest uroczy i całkiem niedrogi. Może zdecydujemy się na jego zakup?


Poprawna pisownia

nie drogi

Poprawna pisownia, znaczenie: rzadziej używany, ale również poprawny kontekst, to stosowanie określenia nie drogi do uwydatnienia przeczenia i cechy, jaką posiada dany przedmiot. Musi być to określenie rozbudowane, dopełnione przez dokładny opis cech obiektu. W tym przypadku partykuła nie jako wykładnik zaprzeczenia jest zapisywana oddzielnie.
Nie drogi to również wyrażenie, które zawiera odmieniony rzeczownik droga. W tym kontekście również zapisuje się je oddzielne, gdyż wyraźne zaprzeczenie nie piszemy osobno od rzeczowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten piesek był nie drogi, lecz właśnie bardzo tani, dlatego dziwię się, że go nie kupiliście.
To nie drogi, tylko jakieś szutrowe i pełne wybojów ścieżki! Gdzie ty mnie kierujesz!?
Wybierz nie drogi, tylko leśne ostępy, jeśli chcesz uniknąć pościgu i niepostrzeżenie dostać się do stolicy.