Poprawna pisownia

nie wątpię

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie wątpię wykorzystywane jest do przekazania informacji o braku niepewności i zastrzeżeń względem jakiegoś zjawiska czy działania. Wypowiadająca się tak osoba podkreśla, że wierzy we wszystko, co mówi i myśli ona, albo ktoś inny.
Czasownik nie wątpię zapisywać należy rozłącznie. Podlega on pod zasadę, że partykuła nie musi być zapisana oddzielnie od czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wątpię w twoją dobroć serca, ale wydaje mi się, że nie robisz tego całkiem bezinteresownie.
Znam ją dobrze i nie wątpię, że naprawdę szczerze chciałaby poprawić swoje zachowanie.
Ledwie się znamy, ale nie wątpię, że w przyszłości możemy zostać dobrymi przyjaciółmi.


Niepoprawna pisownia

niewątpię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wątpie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wontpię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewontpię

Niepoprawna pisownia