Niepoprawna pisownia

poniewarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ponieważ

Poprawna pisownia, znaczenie: ponieważ jest nieodmiennym spójnikiem, który używamy w zdaniu kiedy chcemy wyrazić przyczynę jakiegoś zdarzenia i podać powód jej wystąpienia. Przyłącza zdanie podrzędne, w którym przekazujemy uzasadnienie, rację, wyjaśnienie bądź przyczynę odwołującą się do zdania nadrzędnego. Pisownia łączna i przez ż na końcu wyrazu jest związana z zasadą językową mówiącą, że wszystkie spójniki z zakończeniem -aż (czyli także aż i chociaż) zapisujemy zawsze w taki sposób. Synonimami ponieważ są zwroty takie jak: dlatego, że…, bowiem, gdyż, bo oraz przeto. Warto podkreślić, że ponieważ zawsze zaczyna zdanie podrzędne, jak również to, że słowa tego powinniśmy unikać w języku mówionym, zaś jego użycie ograniczyć głównie do języka pisanego.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo rzadko chodzę na basen, ponieważ mam uczulenie na chlor i każda wizyta kończy się nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi.
Marek zmienił już opony na zimowe, ponieważ miał przeczucie, że zima w tym roku rozpocznie się wcześniej niż w poprzednim.
Rezygnuję z posady trenera i dalszego prowadzenia drużyny, ponieważ nie przychodzicie regularnie na treningi.


Niepoprawna pisownia

poniewasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nieważ

Niepoprawna pisownia