Niepoprawna pisownia

cztero-listna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czterolistna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero listna

Niepoprawna pisownia