Niepoprawna pisownia

niedam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dam

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie dam oznacza, że osoba mówiąca nie pozwoli na jakąś sytuację lub zachowanie albo nie przekaże komuś innemu wskazanego przedmiotu. Odnosić może się także do braku chęci albo przyzwolenia na coś, co mogłoby się wydarzyć.
Nie dam należy zapisywać oddzielnie, ponieważ jest połączeniem partykuły nie z czasownikiem dać. Zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, takie zestawienia należy zawsze pisać rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dam ci już nigdy więcej mojego telefonu, bo ostatnio omal go nie zepsułeś podczas zabawy.
Jak już mówiłem, że nie dam ci nigdy więcej iść do tego kolegi, ponieważ zachowuje się nieodpowiedzialnie.
Nie dam robić z siebie głupca, więc lepiej uważaj na to, co mówisz i jak się zachowujesz.