Poprawna pisownia

nie wierzę

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą tego zwrotu jest pisownia rozłączna: nie wierzę. Wynika ona z zasady języka polskiego, że partykułę nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie.
Wyrażenie nie wierzę oznacza, że podmiot je wypowiadający nie uznaje czegoś za prawdę. Może odnosić się do religii, jak i do wypowiedzianych przez kogoś słów, dotyczących pewnego zagadnienia czy wydarzenia. Oznacza także, że osoba wypowiadająca nie jest przekonana, czy ktoś mówi prawdę. Zwrotu można użyć, aby wyrazić brak wiary w cudze możliwości, albo chęci do zrobienia czegoś czy osiągnięcia założonego celu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wierzę, że to zrobił, ale jeśli tak, to chcę pójść na skatepark i zobaczyć ten trick na własne oczy.
Nie jestem zbyt religijny i nie wierzę w boga, więc możesz uznać mnie za ateistę. Mam nadzieję, że to uszanujesz.
Adam został zwolniony? Nie wierzę, przecież on tak bardzo się starał i nie można było na niego narzekać.


Niepoprawna pisownia

niewierzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wierze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wieżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewieżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wieże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewieże

Niepoprawna pisownia