Niepoprawna pisownia

do pytać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopytać

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik dopytać oznacza, że ktoś zadaje wiele pytań, aby uzyskać dokładną i konkretną odpowiedź, a także, by dowiedzieć się czegoś.
Słowo dopytać zapisujemy zawsze łącznie. Można to wyjaśnić za pomocą zasady ortograficznej, która mówi, że przedrostki występujące wraz z wyrazami pospolitymi należy zapisywać łącznie. Dotyczy to zarówno przedrostków rodzimych, jak i tych obcego pochodzenia, a także cząstki do-.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz dopytać Jacka, on się na tym zna, więc na pewno ci pomoże, zwłaszcza, że on lubi pomagać innym.
Muszę dopytać Ankę i Mariolę z mojej klasy, bo wydaje mi się, że na ostatnim sprawdzianie ściągały.
Nauczyciel chciał dopytać Tomka, aby postawić mu lepszą ocenę na koniec roku, ale chłopak nie przyszedł do szkoły.