Poprawna pisownia

czynne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czyne

Niepoprawna pisownia