Niepoprawna pisownia

nielubię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie lubię

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie lubię należy zapisywać oddzielnie. Jest to połączenie czasownika lubić z partykułą nie, a zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni, w języku polskim takie połączenia muszą występować oddzielnie.
Określenie nie lubię oznacza, że ktoś nie przepada za jakimś wydarzeniem, czynnością, przedmiotem lub osobą. Odczuwa wobec nich nieprzyjemne, negatywne uczucia, nie chce brać w nich udziału lub spotykać się z nimi. Wyrażenia tego używa się w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie lubię Henryka, dlatego staram się unikać go zarówno w pracy, jak i podczas prywatnych spotkań.
Mówiłem ci, że nie lubię, kiedy zachowujesz się tak głośno i puszczasz muzykę na cały regulator.
Wydawało mi się, że nie lubię szpinaku, ale te pierogi z nim są przepyszne i na pewno wezmę dokładkę.