Poprawna pisownia

akurat

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to wywodzi się z języka łacińskiego, w którym występowało słowo accurate. Właśnie stąd została przejęta jego pisownia, w myśl obowiązującej w polszczyźnie zasady, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem. Warto również zwrócić uwagę, że w naszym języku ogromna większość wyrazów rozpoczynających się od cząstki aku- zapisywana jest właśnie przez u.
Akurat jest to partykuła, która podkreśla, że wszystko jest dokładnie tak, jak wskazuje na to wyraz, do którego się ona odnosi. Za jej pomocą możemy również wyróżniać, ze względu na daną cechę, wskazany obiekt i przeciwstawiać go innym przedmiotom, które tej cechy nie posiadają. Niekiedy również sformułowanie to pełni funkcję wykrzyknienia. Wówczas przekazujemy nim sprzeciw lub niedowierzanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mówisz, że tym razem się nie spóźnił do pracy? Akurat!
Akurat ta jedna koszulka nie została ubrudzona w praniu rdzą, ale cala reszta już tak.
Świetnie się składa. Jest nas czworo, a w pociągu zostały akurat cztery wolne miejsca.


Niepoprawna pisownia

akórat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akurad

Niepoprawna pisownia