Poprawna pisownia

ciąża

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ciąża poprawnie zapisujemy przez ż oraz ą, błędem jest zapisywanie go przez rz lub on. Prawidłowa forma tego słowa może zostać wytłumaczona jego etymologią. Słowo to według A. Bruecknera pochodzi od wyrazu ciąg, który miał oznaczać ciągłość czegoś, na przykład wydarzeń.
Ciąża to okres od zapłodnienia do porodu, który występuje u ssaków płci żeńskiej. Słowem tym określa się również stan, w którym znajduje się samica danego gatunku zwierząt albo kobieta. W języku staropolskim ciąża to także pokuta, bądź zastaw (dawanie komuś czegoś pod zastaw).

Przykłady poprawnej pisowni

Dużo kobiet uważa, że ciąża to najpiękniejszy okres w ich życiu, ale Amelia się z tym nie zgadza.
Ciąża to czas, kiedy rodzice mogą dowiedzieć się więcej na temat wychowania swojego dziecka.
Kiedy Zofia była w ciąży, przestała chodzić do fitnessu, ale koleżanka poleciła jej pływanie w basenie.


Niepoprawna pisownia

cionrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cionża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciąrza

Niepoprawna pisownia