Niepoprawna pisownia

kforum

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kworum

Poprawna pisownia, znaczenie: minimalna liczba osób konieczna do uznania, że dany organ może podejmować ważne prawnie decyzje. Dla przykładu kworum w polskim sejmie wynosi 230 z 460 posłów.