Niepoprawna pisownia

skrut

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skrót

Poprawna pisownia, znaczenie: skrót to słowo oznaczające krótsza wersję czegoś, co mogłoby być dłuższe. Często używany jest w kontekście drogi, która prowadzi do obranego miejsca, albo sposoby osiągnięcia wyznaczonego sobie celu.
W kontekście językowym skrót to rodzaj wyrażenia, które zapisane jest przy pomocy samych pierwszych liter, np. Dr oznacza Doktor.
Jedyna poprawna wersja słowa skrót musi być zapisana przez ó. Wyraz ten posiada pokrewny czasownik skracać, w którym następuje wymiana ó na a. Jest to zgodne z zasadą języka polskiego, która mówi, iż jeśli możliwa jest taka wymiana w słowach pokrewnych, występujące w jednym ó to zawsze o z kreską.

Przykłady poprawnej pisowni

Jako dziecko nie wiedziałem, co oznaczają niektóre skróty, używane w języku polskim.
Jakub, teraz ty prowadź, wiem, że znasz skrót przez las, dzięki któremu będziemy w schronisku za pół godziny.
Taki skrót na drodze do obranego celu może wcale nie być korzystny, gdyż ominą nas cenne doświadczenia.