Poprawna pisownia

czczy

Poprawna pisownia, znaczenie: pusty, głodny, ale też nic nieznaczący, bezcelowy, płonny.


Niepoprawna pisownia

tczy

Niepoprawna pisownia