Poprawna pisownia

mało wiarygodne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

małowiarygodne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mało wiary godne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małowiary godne

Niepoprawna pisownia