Poprawną pisownią w znacznej większości sytuacji będzie forma gruz pisana przez u otwarte. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno sformułowanie gruz jak i gróz funkcjonuje w słowniku języka polskiego, dlatego warto poznać oba te znaczenia, szczególnie, że są one zupełnie inne i nie należy stosować ich zamiennie. W przypadku niepewności przeczytaj poniższe wyjaśnienia lub zadaj naszej redakcji pytanie językowe korzystając ze znajdującej się pod artykułem sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

gruz

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie gruz to rzeczownik, za pomocą którego określamy odłamki rozkruszonego muru, kamienia lub cegły.

Przykłady poprawnej pisowni

Władze miasta nie mają pomysłu, gdzie składować gruz z budowy tunelu podziemnego.
Z hotelu, który przez wiele lat był dumą tej okolicy, pozostał tylko gruz.
Samochód przewożący gruz znacznie przekraczał maksymalną dopuszczalną prędkość.


Poprawna pisownia

gróz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz gróz to z kolei odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik groza, którym określamy coś groźnego, coś, co jest przyczyną strachu lub przerażenia, a także samo uczucie przerażenia lub strachu, wywołane przez niebezpieczeństwo. Dla przypomnienia, samogłoskę ó w języku polskim zapisujemy wówczas, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku zachodzi oboczność ó:o (piszemy gróz, bo groza).

Przykłady poprawnej pisowni

Te dni były dla mnie pełne gróz i zmartwień.
Długo nie zapomnę gróz, jakich dostarczyło mi czytanie tego krótkiego opowiadania.
To tylko jedna z moich dziecięcych gróz, nie powinnam się tym przejmować.