Zarówno forma wieczora jak i wieczoru to rzeczownik wieczór odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Wieczorem nazywamy porę dobry zawierającą się pomiędzy zachodem słońca i nocą. Wieczór to także określenie spotkania, zabawy czy zebrania.
To, której z opisanych form powinniśmy użyć, zależy od kontekstu zdania. Gdy w naszej wypowiedzi wieczór odnosi się do pory doby, poprawne będą obie postacie. Z kolei kiedy terminu tego używamy w stosunku do spotkania czy imprezy, dopuszczona do użytku będzie wyłącznie wersja wieczoru.

Poprawna pisownia

wieczora

Poprawna pisownia, uwaga: wariant niepoprawny jako określenie na spotkanie, zebranie lub imprezę.

Przykłady poprawnej pisowni

Siedząc z dzieckiem od rana do wieczora, nie miałam wiele czasu na to, by o siebie zadbać.
Do wieczora czekałam aż się zjawi – w końcu przyszedł.
Tego wieczora wszystkie kobiety chciały wyglądać jak najpiękniej.


Poprawna pisownia

wieczoru

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: wariant rekomendowany, poprawny również jako określenie na spotkanie, zebranie lub imprezę.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas wieczoru autorskiego, młody pisarz podpisał niemal tysiąc książek.
Wtorkowego wieczoru długo nie zapomnę, był naprawdę magiczny.
Tego wieczoru wreszcie zebrała się na odwagę i powiedziała mu, co do niego czuje.