Zarówno forma laską jak i laskom jest poprawna językowo, należy jednak zapoznać się z zasadami ich używania, ponieważ każdy z tych wyrazów ma swoje odrębne zastosowanie. Pomocne w tym będą definicje oraz przykłady użycia każdej z tych form w zdaniu, które przygotowaliśmy poniżej. W razie dalszej niepewności zachęcamy do pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

laskom

Poprawna pisownia, znaczenie: laskom to forma pochodząca od dwóch różnych rzeczowników. Może się wywodzić od wyrazu laska, ale także od terminu lasek, będącego określeniem małego lasu. W obu przypadkach sformułowanie laskom jest formą odmienioną w celowniku liczby mnogiej i należy je kończyć głoskami om, gdyż tak nakazuje reguła dotycząca tych postaci deklinacyjnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Tym dwóm laskom zawdzięczam najlepsze imprezy na studiach.
Dzięki specjalnie wyprofilowanym laskom mogę poruszać się pewnie nawet na długich dystansach.
Dzięki tym obfitym w jagody i poziomki laskom, co rano jadłam na śniadanie świeże owoce.
Tym laskom zawdzięczamy świeże powietrze i kobiałki pełne jagód.


Poprawna pisownia

laską

Poprawna pisownia, znaczenie: laską to pochodna rzeczownika laska, odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Laska to inaczej wydłużony przedmiot, najczęściej z uchwytem, służący do podpierania się. Jest to również określenie jednostki czegoś – wanilii, cynamonu, dynamitu. W języku potocznym mówimy tak na ładną, zadbaną dziewczynę. Jest to także grubiańska nazwa penisa. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny zawsze kończyć się samogłoską nosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeszcze pół roku temu chodziłam z dwiema kulami, dziś podpieram się tylko jedną laską.
Wydawała się być świetną laską, jednak szybko zrozumiałem, że od początku mnie okłamywała.
Postukując laską o podłogę, dziadek podszedł do okna.