Niepoprawna pisownia

artykuuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

artykułuje

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraża, wypowiada, uzewnętrznia się werbalnie. Może również znaczyć: wymawia głoski, a w muzyce: łączy dźwięki w większe całości.


Niepoprawna pisownia

artykuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

artykółuje

Niepoprawna pisownia