Obie przedstawione niżej formy pisowni – czyli zarówno niema, jak również nie ma mogą być prawidłowe, ale ich znaczenia są zupełnie różne i dlatego wymienne stosowanie nie wchodzi w grę! Aby ułatwić decyzję, który zapis będzie odpowiedni w Twoim przypadku przygotowaliśmy opisy wraz z przykładami użycia w zdaniu.

Poprawna pisownia

niema

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem niema określamy niemowę, osobę, która nie jest w stanie mówić. Jest to przymiotnik w rodzaju żeńskim, który należy zawsze pisać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Ta niema dziewczynka dopiero w wieku dziesięciu lat opanowała podstawy języka migowego.
Ta kobieta nie potrafi mówić, jest niema.
Marta od urodzenia była niema – nigdy nie wypowiedziała ani słowa.


Poprawna pisownia

nie ma

Poprawna pisownia, znaczenie: pisane rozłącznie nie ma pełni w zdaniu funkcję frazy czasownikowej. Mówi o tym zasada, nakazująca osobny zapis partykuły nie z osobowymi formami czasowników. Za jej pomocą przekazujemy informację, że ktoś czegoś nie posiada. Wyrażenie to spełnia również funkcję frazy pomocniczej, używanej w czasie teraźniejszym do wyrażenia, że ktoś lub coś nie znajduje się w danym miejscu lub też, że ktoś lub coś nie istnieje. Nie ma zapisywane rozdzielnie oznacza więc nieistnienie, a także nieobecność czegoś lub kogoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety, Pauli nie ma teraz w domu. Niedługo powinna wrócić.
Mój brat nie ma samochodu, więc w odwiedziny do rodziców zawsze jeździmy moim autem.
Przegramy ten mecz, nie ma już dla nas nadziei.