Poprawna pisownia

ćpamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ćpiemy

Niepoprawna pisownia