Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: nienawidzę to czasownik nienawidzić w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Wyraża on silne, negatywne emocje i odczucia względem jakiejś sytuacji, miejsca lub osoby. Jest określeniem mocno na nacechowanym antypatią. Często używany jest do podkreślenia, jak bardzo osoba mówiąca czegoś nie lubi.
Nienawidzę należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to czasownik, który stanowi wyjątek od reguły, iż nie z czasownikami piszemy oddzielnie. Wyjątkiem stał się, gdyż obecnie nie występuje samodzielne słowo nawidzić, które istniało w języku staropolskim. Jedynie zaprzeczający zrost nienawidzić jest poprawny znaczeniowo i ortograficznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę tych długich obrad Sejmu, które często puszczają w telewizji, gdyż są bardzo nudne.
Nienawidzę tego czerwonego swetra od babci. Jest bardzo drapiąc i wyglądam w nim na dwa razy grubszą.
Nienawidzę to bardzo mocne słowo, nie powinieneś więc go nadużywać, kiedy z kimś rozmawiasz.


Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia