Niepoprawna pisownia

z na przeciwka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z naprzeciwka

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie przyimkowe z naprzeciwka opisuje sytuację, w której ktoś lub coś zbliża się do osoby mówiącej. Nadieżda, nadlatuje bądź nadchodzi w tego kierunku, w którym zwrócona jest osoba mówiąca.
Z naprzeciwka zawsze należy zapisywać właśnie w taki sposób: z musi znajdować się oddzielnie, natomiast naprzeciwka jest zapisywane łącznie. Wynika to z faktu, iż naprzeciwko to zaimek, będący zarostem językowych, a tych nigdy nie należy rozdzielać.

Przykłady poprawnej pisowni

Stęskniony chłopiec pobiegł w stronę nadchodzącej z naprzeciwka matki, aby serdecznie uściskać ją na powstanie.
Gdybyś szedł z naprzeciwka, pomachaj do mnie, gdy tylko mnie zauważysz, bo ja mam słaby wzrok i trudniej mi cię rozpoznać.
Z naprzeciwka nadpłynęła duża łódka, która zmusiła nasz jacht do zboczenia z kursu, ponieważ nie chciała ustąpić nam miejsca.


Niepoprawna pisownia

znadprzeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znad przeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nad przeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nadprzeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znaprzeciwka

Niepoprawna pisownia