Niepoprawna pisownia

haryzma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

charyzma

Poprawna pisownia, znaczenie: to jedna z cech osobowości jednostki, która sprawia, że dana osoba cieszy się niekwestionowanym autorytetem pośród innych lub w grupie – ma wśród innych osób posłuch a także przyciąga ich uwagę. Charyzma to słowo wywodzące się z języka greckiego (o oryginalnej pisowni chárisma, co dosłownie tłumaczone było jako łaska lub dar), gdzie funkcjonowało w teologii jako określenie jednostek obdarzonych łaską boską (tzw. darem bożym). Włączając to słowo do języka polskiego przyjęta została niemalże oryginalna forma zapisu stąd jedyną dopuszczalną formą jest zapis przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Martynę cechuje niebywała wręcz charyzma – kiedy coś powie jej drużyna zawsze się jej słucha, nie widziałem jeszcze nigdy nawet najmniejszego sprzeciwu.
To wspaniały człowiek i przywódca, którego charyzma potrafi porwać ogromne tłumy ludzi.
Jego główne cechy wyróżniające to intelekt, uczciwość i charyzma.


Niepoprawna pisownia

harysma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charysma

Niepoprawna pisownia