Zarówno ilość, jak i liczba, może być poprawnym określeniem. Należy jedynie pamiętać, iż każde z nich stosuje się do innego rodzaju rzeczowników.

Poprawna pisownia

ilość

Poprawna pisownia, znaczenie: ilość jest bliżej nieokreślonym stwierdzeniem, które nie wymaga podania szczegółów. Stosuje się je do opisu dóbr niepoliczalnych, na przykład gazów, płynów czy cieczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieznana nikomu ilość trującego gazu wydostała się do atmosfery z powodu nieszczelności układu oczyszczającego.
Duża ilość sadzy osadziła się w naszym kominie, dlatego musieliśmy wezwać fachowca, aby go oczyścił.
Ograniczona ilość wody pitnej sprawia, że ludzie w Afryce często muszą przynosić ją z odległych miejsc.


Poprawna pisownia

liczba

Poprawna pisownia, znaczenie: liczba to przede wszystkim ogólna nazwa konkretnych wartości. W związku z tym jest określeniem, odnoszącym się do rzeczy lub ludzi policzalnych, może przy tym wymagać podania konkretnych danych.

Przykłady poprawnej pisowni

Liczba osób aktywnie uczestniczących w naszym dzisiejszym spotkaniu wyniosła zaledwie sześć.
Duża liczba chętnych zapisała się na najbliższy kurs prawa jazdy. Będziemy potrzebować większej sali.
Całkowita liczba samochodów w naszej wsi przekroczyła już dawno tysiąc, ale ja wciąż pamiętam, gdy były tylko trzy.