Niepoprawna pisownia

genesa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

geneza

Poprawna pisownia, znaczenie: powód, pochodzenie, początek albo źródło czegoś. To odmienny rzeczownik rodzaju żeńskiego, którego używamy chcąc przedstawić ogół powodów lub czynników prowadzących do powstania bądź będących przyczyną czegoś. Lista synonimów słowa geneza zawiera słowa takie jak: początek, powód, źródło i przyczyna, natomiast wyrazem pokrewnym jest słowo genetyczny. Odmiana słowa przez przypadki wygląda następująco (odpowiednio l.poj. i l.mn.) – mianownik: geneza / genezy, dopełniacz: genezy / genez, celownik: genezie / genezom, biernik: genezę / genezy, narzędnik: genezą / genezami, miejscownik: genezie / genezach, wołacz: genezo / genezy.
Jedynym poprawnym zapisem jest ten z użyciem litery z. Niepoprawny, z użyciem litery s może wynikać z nieprawidłowej artykulacji słowa, bądź próby zastosowania pisowni obcojęzycznej – zapis tego słowa w języku angielski jest właśnie przez s (pisownia genesis).

Przykłady poprawnej pisowni

Zajmuję się tym zagadnieniem od wielu lat, wciąż jednak nie było mi dane poznanie genezy tego zjawiska.
Na dzisiejszej lekcji poznamy genezę powstania listopadowego, jego przebieg oraz finał.
Geneza powstania listopadowego powinna być Ci znana jeśli chcesz otrzymać na najbliższym sprawdzianie pozytywną ocenę.