Poprawna pisownia

co drugie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codrugie

Niepoprawna pisownia