Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie!

Poprawna pisownia

czyichś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To jest czyjś rower. Ale: Nie ma czyichś rowerów.


Poprawna pisownia

czyiś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Czyiś mężowie, czyiś synowie.