Zarówno czyichś jak i czyiś to zaimki dzierżawcze, będące pochodnymi zaimka czyjś, oznaczającego kogoś lub czegoś, należącego do innej osoby. Teoretycznie obie powyższe formy są poprawne, trzeba tylko wiedzieć, kiedy je zastosować – ich użycie zależy bowiem od kontekstu zdania (obu słów nie należy w żadnym wypadku stosować ich wymiennie)!

Poprawna pisownia

czyichś

Poprawna pisownia, znaczenie: czyichś to odmiana również w liczbie mnogiej, ale tym razem w rodzaju męskim i niemęskoosobowym w dopełniaczu i miejscowniku oraz w bierniku wyłącznie rodzaju męskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

To jest czyjś rower. Ale za to nie ma czyichś rowerów.
Niektórzy uważają, że jeśli się ma obiekcje do czyichś słów wypowiedzianych publicznie, należy się z nim rozmówić w cztery oczy.
Należy pamiętać, że nie powinno się w bezczelny sposób wyśmiewać z czyichś poglądów.


Poprawna pisownia

czyiś

Poprawna pisownia, znaczenie: czyiś to zaimek czyjś odmieniony w mianowniku lub wołaczu liczby mnogiej, rodzaju żeńskiego.

Poprawna pisownia

czyjś

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek czyjś odmieniony w mianowniku, bierniku lub wołaczu liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Tu śpią snem wiecznym czyiś mężowie, synowie i bracia, okażmy im szacunek.
Czyiś mężowie, czyiś synowie.
To jest czyjś pies, bo nie wygląda mi na przybłędę, ale niestety nie jestem w stanie określić, kto jest jego właścicielem.


Niepoprawna pisownia

czyjiś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjichś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyihś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyiź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjiź

Niepoprawna pisownia