Zarówno jedna jak i druga forma jest poprawna, ich użycie zależy jednak od kontekstu (nie należy jednak stosować ich wymiennie)!

Poprawna pisownia

czyichś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To jest czyjś rower. Ale: Nie ma czyichś rowerów.


Poprawna pisownia

czyiś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Czyiś mężowie, czyiś synowie.