Poprawna pisownia

ogólnie

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z zasadami języka polskiego słowo ogólnie należy zapisywać przez ó. Pochodzi ono od wyrazu ogół, wywodzącego się od prasłowiańskiego o(b)gulъ, oznaczającego otaczać, okrążać. W dzisiejszej formie zostało ukształtowane w czasie przemian językowych.
Ogólnie, czyli bez szczegółów, bez zagłębiania się w detale. Zazwyczaj odnosi się do wypowiedzi lub opisu, które pomijają drobne kwestie i skupiają się na tym, co najważniejsze. To także całościowo, powszechnie, co może odnosić się do praw i zasad obowiązujących dużą grupę (lub wszystkich) ludzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek złamał ogólnie przyjęte zasady zachowania, kiedy zaczął krzyczeć na środku sklepu.
Opowiedz mi o całej tej sprawie jak najbardziej ogólnie, nie muszę teraz znać wszystkich szczegółów.
Ogólnie to czuję się tutaj bardzo dobrze, brakuje mi tylko odrobinę wychodzenia do lasu na spacer.


Niepoprawna pisownia

ogulnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogunie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogónie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o gólnie

Niepoprawna pisownia